GruziƄski smak - Vaho Babunashvili, Radek Polak

42,28